Over ons

Wie en wat is VIWF?

VIWF is de sectorvereniging van de Belgische water- en frisdrankindustrie. Wij vertegenwoordigen de bedrijven die niet-alcoholische dranken op de Belgische markt brengen, meer bepaald alle types flessenwater (natuurlijk mineraalwater, bronwater en tafelwater), het uitgebreide gamma frisdranken evenals energie- en sportdranken.

Ons doel is om onze leden te informeren en te adviseren over cruciale dossiers zoals voedingsbeleid, productkwaliteit, fiscale maatregelen, verpakkingen en milieu. Wij willen ook positief communiceren en informeren over onze producten: hun eigenschappen, hun bijzonder karakter, hun gunstige effecten, … Ten slotte verdedigen we ook de gemeenschappelijke belangen van de sector.

VIWF wordt geleid door voorzitter An Vermeulen, die ook Country Director voor België en Luxemburg is bij Coca-Cola Europacific Partners.


Philip Buisseret is secretaris-generaal van VIWF. Als rechterhand van de voorzitter onderhoudt Philip onder meer de belangrijke continue dialoog met stakeholders. Dit zowel op internationaal niveau met onze Europese associaties als het Belgische regionale en federale politieke niveau, vooral rond volksgezondheid en duurzame productie.


Wat houden onze activiteiten concreet in?

VIWF is er op de eerste plaats voor de leden zelf. Wij informeren en adviseren de leden over bestaande wetgeving, maar ook over nationale, gewestelijke, Europese en internationale evoluties en initiatieven in een breed gamma van dossiers die de sector rechtstreeks aanbelangen, o.a.:


 • Wetgeving rond verpakt water en frisdranken
 • Verpakkingen en milieu
 • Fiscale zaken
 • Voedselveiligheid en autocontrole
 • Voedingswetgeving in het algemeen

Hiervoor hebben we contact met verschillende gesprekspartners. Onze belangrijkste gesprekspartners zijn:

 • De Federale Overheidsdiensten (FOD) zoals de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Milieu, de FOD Economie en de FOD Financiën
 • De ministeriële kabinetten van de bevoegde ministers
 • Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
 • De gewestelijke administraties en kabinetten in functie van bepaalde dossiers
 • De media

Met het oog op een meer globale context is VIWF eveneens aangesloten bij verschillende andere organisaties waarmee wij constructief samenwerken, waaronder:

 • NMWE– European Federation of Bottled Waters
 • UNESDA – Union of European Beverages Associations
 • FEVIA – de Belgische Federatie van de Voedingsindustrie
 • Verschillende afzetorganisaties, dit zijn expertisecentra voor Fost Plus voor de verschillende types van verpakkingen en verpakkingsafval: PLAREBEL, …

VIWF ijvert met andere woorden voor een stabiel economisch klimaat en een geschikt wetgevend kader, dat groei en innovatie bevordert, en dit in nauw overleg met haar leden.

Wie is wie?

Voor vragen en inlichtingen kan je terecht bij:

Philip BUISSERET, Secretaris-generaal.
Tel +32 491 72 17 67
philip.buisseret@fieb-viwf.be

Lid worden

Ben je een Belgische of buitenlandse onderneming die waters of frisdranken op de Belgische markt brengt? Dan kan je lid worden van VIWF.

Als lid neem je deel aan het interne overleg en bepaal je mee de beleidslijnen van VIWF. Jouw bijdrage wordt berekend op basis van het volume dat op de Belgische markt wordt gebracht.

Wil je graag meer informatie over het lidmaatschap bij VIWF? Mail dan naar contact@fieb-viwf.be.

VIWF staat open voor jouw suggesties, vragen en opmerkingen over de sector, onze activiteiten en de website.

VIWF
Wetenschapsstraat 14
1040 BRUSSEL
T: +32 (0)2 550 17 56
E. contact@fieb-viwf.be

Over ons

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x