Over water

Water is water? Water is kleur- en geurloos? Niets is minder waar! Er zijn verschillende soorten waters. De ‘natuurlijke’ waters, zoals natuurlijk mineraalwater en bronwater, komen als het ware direct vanuit de ondergrond in de fles en zijn zuiver of drinkbaar in hun natuurlijke staat (Original Purity). Andere waters, zoals leidingwater en tafelwater, moeten eerst (chemisch) bewerkt en gezuiverd worden alvorens ze geschikt zijn voor menselijke consumptie. Hier gaan we het vooral over de zogenaamde ‘natuurlijke’ waters hebben.

Water is niet zomaar water

Natuurlijk mineraalwater

Natuurlijk mineraalwater is afkomstig uit een ondergrondse waterlaag of bron en is van nature uit zuiver. Dit water wordt direct aan de bron afgevuld, afgeschermd van elke vorm van vervuiling. Het is op en top natuurlijk. Zijn jarenlange parcours door de ondergrond, verleent het water zijn typische mineralisatie. Het is bij wet verboden deze waters te behandelen en hun samenstelling te wijzigen.

Een belangrijk kenmerk van elk natuurlijk mineraalwater is de typische en onveranderlijke minerale samenstelling, wat een gunstige invloed kan hebben op de gezondheid. Naast de samenstelling is ook de temperatuur van natuurlijk mineraalwater constant.

Consumenten kunnen kiezen uit verschillende natuurlijke mineraalwaters. Ieder natuurlijk mineraalwater heeft zijn eigen typische samenstelling en dus ook typische smaak, naargelang de ondergrond. Mineraalwaters zijn of koolzuurvrij (‘plat water’) of koolzuurhoudend (‘spuitwater’). Sommige koolzuurhoudende waters zijn dat van nature, aan andere werd koolzuurgas toegevoegd.

Bronwater

Bronwater is, net als natuurlijk mineraalwater, afkomstig uit een ondergrondse bron en van nature drinkbaar. Ook mag dit water geen behandeling ondergaan en moet het eveneens afgevuld worden aan de bron.

Anders dan natuurlijk mineraalwater, vertoont de samenstelling van bronwater niet dezelfde graad van stabiliteit. Het kan dus variëren, evenwel binnen bepaalde grenzen. Bronwater moet bovendien aan de normen voor water ‘bestemd voor menselijke consumptie’ voldoen.

Tafelwater

Tafelwater verwijst naar verpakt drinkwater. Dat kan afkomstig zijn van oppervlaktewater, grondwater of leidingwater. Het is water dat behandeld – meestal chemisch – en gedesinfecteerd wordt en waaraan eventueel mineralen worden toegevoegd of waaruit mineralen worden verwijderd.

De tabel hieronder geeft de verschillen tussen de soorten waters schematisch weer.


Natuurlijk mineraalwaterBronwaterTafelwater
OorsprongGrondwaterGrondwaterDiverse (grondwater, oppervlaktewater, hemelwater...)
Natuurlijke beschermingVerplichtVerplicht-
Chemische behandelingenGeen behandelingGeen behandelingVerplichte behandeling tot drinkwater
Minerale samenstellingVerplicht constantNiet noodzakelijk constantVariabel
Beweringen (bv. geschikt voor zoutarm dieet)Kan aanspraak op gemaakt worden volgens de samenstelling--
Erkende invloed op de gezondheidGunstige invloed erkend door hoge gezondheidsraad--

Nog enkele feiten over water

  • 60 tot 80% van ons lichaamsgewicht bestaat uit water. Water in ons lichaam vervult verschillende functies: het voorkomt uitdroging, het houdt de lichaamstemperatuur en het bloedvolume op peil en het lost voedingsstoffen op die het lichaam nodig heeft. Bij te weinig vochtinname gaat het lichaam dehydrateren wat leidt tot vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieverlies.
  • Een goede hydratatie helpt het lichaam te functioneren zoals het hoort. Een volwassen persoon heeft dagelijks 1,5 tot 2,5 liter water nodig, en meer in een warm of vochtig klimaat en bij lichamelijke inspanningen. De vloeistofinname kan vooral via water, maar ook via thee, koffie en frisdranken. Water aanwezig in voedingsmiddelen, is een andere bron van vocht en wordt geschat op 1 liter per dag. Alles samen 2,5 tot 3 liter per dag.
  • Water bevat geen vet, geen cholesterol en geen calorieën en het is een essentieel onderdeel van een evenwichtige voeding. Water is dan ook vanuit fysiologisch oogpunt de enige onmisbare drank. Het Belgische Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan (www.mijnvoedingsplan.be) beveelt de bevolking aan om meer water te drinken (minstens 1,5 liter per dag).

Wat vind je op het etiket?

Volgende informatie moet verplicht op het etiket van natuurlijk mineraalwater en bronwater vermeld worden:

1. Benaming ‘Natuurlijk mineraalwater’: Deze benaming mag enkel na officiële erkenning van het mineraalwater door de Minister van Volksgezondheid op de verpakking vermeld worden. Die erkenning wordt verkregen aan de hand van een lijvig dossier dat betrekking heeft op:

  • Microbiologische criteria
  • Geologische en hydrogeologische criteria
  • Fysische, chemische en fysisch-chemische criteria
  • Criteria voor het microbiologische onderzoek bij de bron
  • Voorschriften voor het klinisch, farmacologisch en fysiologisch onderzoek van natuurlijk mineraalwater wanneer aan dat water bepaalde gezondheidseffecten worden toegeschreven.

Ook voor het gebruik van de kwalificatie ‘Bronwater’ is vooraf een toelating van de bevoegde overheid nodig.

2. Naam en plaats van de bron: Dikwijls komt het merk van het water overeen met de naam of de plaats van de bron. Is dit niet het geval (bv. eenzelfde merknaam wordt gebruikt voor waters die afkomstig zijn uit verschillende bronnen), dan moet de naam of de plaats van de bron anderhalf keer zo groot als de merknaam op het etiket worden vermeld.

3. Analytische samenstelling (enkel verplicht voor natuurlijk mineraalwater): De minerale samenstelling (hoeveelheid per liter) is constant voor ieder mineraalwater en geeft het haar unieke smaak. Deze samenstelling wordt voortdurend gecontroleerd.

4. Netto-inhoud: Deze wordt meestal uitgedrukt in milliliters (ml), centiliters (cl) of liters (l). De opgave van de inhoud wordt dikwijls voorafgegaan/gevolgd door het ‘e’-teken. Dit teken garandeert dat de op de verpakking vermelde inhoud gemeten werd conform de Europese normen inzake het verpakken van bepaalde voorverpakte dranken.

5. Uiterste houdbaarheidsdatum: Deze datum geeft aan hoelang de fles water ongeopend kan worden bewaard zonder dat het water zijn eigenschappen verliest. Doorgaans kan natuurlijk mineraal- en bronwater één tot twee jaar bewaard worden, afhankelijk van de verpakking, of het water koolzuurhoudend is of niet, de bewaaromstandigheden. Flessenwater wordt best op een koele, droge, propere en donkere plaats bewaard, ver van producten die een sterke geur afgeven.

6. Gegevens van de producent/verkoper/verpakker: Consument of andere geïnteresseerden moeten de producent of importeur kunnen contacteren. Het vermelden van de naam en het adres of de plaats van vestiging is daarom verplicht.

Bescherming van de bronnen: natuurlijk zuiver en onbehandeld mineraalwater

Bescherming van de bronnen: natuurlijk zuiver en onbehandeld mineraalwater 

Om het keurmerk ‘natuurlijk mineraalwater’ te mogen dragen, moet het water verplicht rechtstreeks aan de bron worden gebotteld. Het water is immers van nature volledig zuiver en mag bij wet niet behandeld worden. Het staat dan ook als een paal boven water dat die bronnen goed beschermd moet worden tegen verontreiniging. De leden van VIWF willen hier uiteraard zo veel mogelijk toe bijdragen.

Voor de bescherming van de waterbronnen schrijft het KB van 8 februari 1999 betreffende natuurlijk mineraalwater en bronwater, het bestaan van een beschermingszone voor “vaststelling van de zone ter bescherming van de bron tegen verontreiniging”. Er zijn echter weinig voorschriften i.v.m. de maatregelen of afspraken met eventuele pachters of andere gebruikers in deze beschermingszones om het grondwater te beschermen tegen verontreiniging.

Waterproducenten nemen actie

We hebben in België meer dan 20.000 hectare aan beschermingszones rondom natuurlijke bronnen. En onze producenten nemen de bescherming hiervan heel serieus. In samenwerking met de overheid zijn bijvoorbeeld in vele van deze zones stookolietanks verwijderd of extra beschermd om vervuiling te voorkomen.

Verder worden er ook geregeld bodemstalen genomen en geanalyseerd om te meten op bijvoorbeeld nitraten en zware metalen zodat er onmiddellijk kan ingegrepen worden indien nodig. Daarnaast zijn er moderne en reinigbare leidingen geïnstalleerd, die zelfs geventileerd en continu bewaakt worden door sensoren die de stroming en de installaties in de gaten houden.

Verschillende producenten hebben dan ook een certificaat van AWS (Alliance for Water Stewardship) behaald voor deze bescherming van de bron.

Waar of niet waar

Waar of Niet Waar

Is bronwater hetzelfde als natuurlijk mineraalwater? Is elk water goed voor de gezondheid? En wat met water voor babyvoeding? In onze Waar of Niet Waar krijg je in één klap de antwoorden op 15 van de belangrijkste vragen rond water.

Met deze 15 stellingen willen we op een objectieve manier informeren over de verschillen tussen en de kwaliteiten van natuurlijk mineraalwater en bronwater. De consument moet immers de vrijheid hebben om met volledige kennis van zaken te kunnen kiezen. En dit niet alleen in functie van de prijs, maar ook van smaak, van mineraalgehalte en van levenskwaliteit in het algemeen.

Klik hieronder om de “Waar of niet waar?” te lezen

Achtergronddossier over natuurlijk mineraalwater en bronwater

Natuurlijk mineraalwater en bronwaterOver water

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x